Sjetebrua Levanger

Bærekraft og samfunn

Vi i Aasen Sparebank er svært opptatt av hvordan virksomheten vår påvirker mennesker, miljø og samfunnet rundt oss. Med bakgrunn i dette er bærekraft et hensyn vi tar i alt vi gjør.

Vårt samfunnsansvar

Helt fra begynnelsen har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen vår "I gode og andre dager".

På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i investeringer og lån. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens retningslinjer for bærekraftig virksomhet og samfunnsansvar omhandler hvordan virksomheten påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Banken skal ha høy etisk bevissthet, og bankens etiske retningslinjer skal være kjent for alle ansatte.

Bærekraft

Hva er egentlig bærekraft? 
Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten at vi ødelegger for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraft deles inn i tre områder som alle må tas i betraktning for at noe skal være bærekraftig. Områdene er miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraft i lokalbanken
Bærekraft er et viktig fokusområde for oss som LOKALBANK. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også nasjonalt og globalt.

Vi følger bærekraftsmålene til FN og har plukket ut tre av målene som vi har ekstra fokus på. Disse tre målene er nummer 8,11 og 16.  For å kunne jobbe med disse målene er samarbeid viktig. FN sitt bærekraftsmål nummer 17 ligger dermed som en grunnstein for å kunne nå de øvrige målene.

Policy for bærekraft og samfunnsansvar er besluttet i styret i Aasen Sparebank.

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål:

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Nr. 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Nr. 16 Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fremme fredelig og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer

Gavetildeling

Gavetildeling

Vi i Aasen Sparebank bryr oss om lokalsamfunnet vårt. Hvert år deles en del av bankens overskudd ut til  allmennyttige formål, hvor lag og organisasjoner som jobber med kultur og idrett for barn og ungdom prioriteres. Gaven skal bidra til økt engasjement og bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene våre.

Ingrid Nesvold

Har du spørsmål knyttet til bankens bærekraftsarbeid?

Ta kontakt med bankens bærekraftsansvarlig Ingrid Nestvold på telefon  92 86 66 97

Prinsipper, forpliktelser og medlemskap

Miljøfyrtårn

Vi i Aasen Sparebank ble i oktober 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. En del av ansvaret vårt som en miljøfyrtårnsertifisert bedrift er at vi tar et bevisst miljøansvar og gjør interne tiltak.

Grønnvaskingsplakaten

Grønnvaskingsplakaten

Vi i Aasen Sparebank signerte grønnvaskingsplakaten i mai 2023. Ved å signere grønnvaskingsplakaten har vi signert på at vi ikke skal drive villedende markedsføring knyttet til promotering av tjenester og produkter som grønne, uten å ha tilstrekkelig grunnlag for det.

Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager