Sparegriser

Prisliste

Oversikt over priser, renter og gebyrer.

Prisliste for kunder i Aasen Sparebank

Prislista viser rentesatser for nye lån og innskudd. Er du allerede kunde hos oss mottar du renteendringsbrev i nettbanken/mobilbanken. I brevet ser du hvilke priser og rentesatser som gjelder for deg.

Prisene på lån forutsetter at lånet kvalifiserer til Utlånsforskriften. Det betyr blant annet at lånet må ligge innenfor angitt egenkapital på det angitte lånet, og at du ikke kan låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. I tillegg må du tåle en renteøkning på minimum 3 prosentpoeng. Utover dette forutsettes det at du betaler lånet ditt til rett tid, og at du benytter Aasen Sparebank til daglige bankgjøremål.

Låne

Ansvarlig Ung
Produkt Nom.rente Belåningsgrad
Ansvarlig ung Fra 5,39 % 60 %

Priseksempel: Effektiv rente 5,60 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 666 950 kr

Aktiv Voksen
Produkt Nom.rente Belåningsgrad
Aktiv Voksen Fra 5,44 % 60 %

Priseksempel: Effektiv rente 5,65 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 684 950 kr

Bomidt
Produkt Nom.rente

Midt Boliglån

Fra 5,44 %
Midt Boliglån Ung Fra 5,34%

Priseksempel: Effektiv rente 5,55 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 649 250 kr

Grønt boliglån
Produkt Nom.rente Belåningsgrad
Grønt boliglån Fra 5,19 % 85 %
Boliglån UNG Fra 5,09 % 85 %

Priseksempel: Effektiv rente 5,39 %. 2 millioner over 25 år. Totalt 3 596 150 kr

Fleksilån
Ta kontakt med din rådgiver.
Byggelån privat
Ta kontakt med din rådgiver.
Generelle gebyrer boliglån
Tjeneste Gebyr
Etableringsgebyr Fra 3.950 kr
Termingebyr 60 kr
Termingebyr Eika Boligkreditt 60 kr
Tinglysningsgebyr fast eiendom 525 kr
Tinglysningsgebyr borettslag 430 kr
Betalingsutsettelse, pr.lån 500 kr

Forbrukslån
Produkt Nom.rente Etableringsgebyr Termingebyr
Det Lille Ekstra Fra 11,45% 1.000 kr 60 kr pr. termin

Priseksempel: Effektiv rente 12,27 %. Kr 100.000,- over 5 år. Totalt kr 128 773

Smålån
Vi tilbyr smålån gjennom Eika Kredittbank. Prisliste finner du her.
Billån og lån til andre kjøretøy
Vi har salgspant lån gjennom Brage Finans AS. Her er prislisten vedrørende billån og lån til andre kjøretøy.

Betaling

Lønnskonto/ Reservekonto
Gebyr Pris
Årsavgift 275 kr
Erstatningskort 100 kr
Varekjøp 3 kr
VISA vare innland
f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel
3 kr
VISA vare utland, inkl. netthandel 3 kr
Kontantuttak egen minibank 3 kr
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) 7 kr
Kontantuttak annen minibank 7 kr
Kontantuttak utland påslag på uttaksbeløp 27 kr
+ 1,95%
Nettbank 10 kr
Fast overføring annen bank 15 kr
Fast overføring annenbank m/ advisering 25 kr

Lønnskonto Aktiv/ Reservekonto Aktiv
Gebyr Pris
Årsavgift 275 kr
Erstatningskort 100 kr
Varekjøp 0 kr
VISA vare innland
f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel
0 kr
VISA vare utland, inkl. netthandel 3 kr
Kontantuttak egen minibank

0 kr

Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) 7 kr
Kontantuttak annen minibank 7 kr
Kontantuttak utland påslag på uttaksbeløp 27 kr
+ 1,95%
Nettbank 10 kr
Fast overføring annen bank 15 kr
Fast overføring annenbank m/ advisering 25 kr

Ungdomskonto
Gebyr Pris
Årsavgift 0 kr
Erstatningskort 100 kr
Varekjøp 0 kr
VISA vare innland
f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel
0 kr
VISA vare utland, inkl. netthandel 0 kr
Kontantuttak egen minibank 0 kr
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) 7 kr
Kontantuttak annen minibank 7 kr
Kontantuttak utland påslag på uttaksbeløp 0 kr
Nettbank 0 kr
Fast overføring annen bank 15 kr
Fast overføring annenbank m/ advisering 25 kr

Studentkonto
Gebyr Pris
Årsavgift 275 kr
Erstatningskort 100 kr
Varekjøp 0 kr
VISA vare innland
f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel
0 kr
VISA vare utland, inkl. netthandel 3 kr
Kontantuttak egen minibank 0 kr
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) 7 kr
Kontantuttak annen minibank 7 kr
Kontantuttak utland, påslag på uttaksbeløp 27 kr
+ 1,95%
Nettbank 0 kr
Fast overføring annen bank 15 kr
Fast overføring annenbank m/ advisering 25 kr
VISA vare utland, inkl. netthandel 3 kr

Seniorkonto
Gebyr Pris
Årsavgift 275 kr
Erstatningskort 100 kr
Varekjøp 3 kr
VISA vare innland
f.eks Vipps, Norsk Tipping og netthandel
3 kr
VISA vare utland, inkl. netthandel 3 kr
Kontantuttak egen minibank 0 kr
Kontantuttak egen minibank utenfor bankens åpningstid (16.00-08.00) 7 kr
Kontantuttak annen minibank 7 kr
Kontantuttak utland, påslag på uttaksbeløp 27 kr
+ 1,95%
Nettbank 0 kr
Fast overføring annen bank 15 kr
Fast overføring annenbank m/ advisering 25 kr

Visa Classic
Visa Contactless fra 18 år Pris
Årsavgift 275 kr
Erstatningskort 100 kr

Juniorkort fra 6 år
Juniorkort Pris
Årsavgift 0 kr
Erstatningskort 100 kr
Varekjøp 0 kr
Maks uttak kr 200 pr. dag og kr 1500 pr. mnd.

Visa Online uten netthandel fra 6 år
Visa Online uten netthandel Pris
Årsavgift 0 kr
Erstatningskort 100 kr

Visa Online med netthandel fra 15 år
Visa Online med netthandel Pris
Årsavgift 150 kr
Erstatningskort 100 kr

Kredittkort
Vi tilbyr kredittkort gjennom Eika Kredittbank. Prisliste finner du her.
Manuelle tjenester utført i banken
Tjeneste Pris kunder
Giro annen bank behandlet i banken 100 kr
Betaling i skranke - kontant 30 kr
Utbetalingsanvisning egen/annen bank 100 kr
Utstedelse/ Innløselse av bankremisse 50 kr
Overføring mellom egne konti
- Fast overføring annen bank 15 kr
- Fast overføring annen bank m/ advisering 25 kr
Føring lønningsliste, pr. transaksjon 10 kr
Kjøp av myntrull, pr.stk. 5 kr
Kjøp av valuta ( EUR, USD, SEK ) 50 kr
Kontoutdrag pr. post/mail, pr.konto og mnd 30 kr
Kopi av alle typer bilag og medbrakte dok. pr.stk 5 kr
Avslutning konto og overføring vedbankbytte 100 kr

Selvbetjening via Mobil- og nettbank
Tjenester Segment Pris
Nedlasting App for mobilbank   Gratis
Vipps  0-4.999 kr Gratis 
   Over 5.000 kr 3 kr
     
Nettbank Pris pr.mnd. Ordinær kunde 10 kr
Aktiv + 10 kr
Student/ Ung Gratis
Senior Gratis

Betaling med KID eller melding Ordinær kunde 3 kr
Aktiv + Gratis
Student/ Ung Gratis
Senior Gratis
Rebestilling av ødelagt/ tapt Bank-ID brikke

150 kr

SMS-varsling 2 kr
     
Avtalegiro Ordinær kunde 3 kr
  Aktiv + 0 kr
  Student/Ung 0 kr
  Senior 0 kr
     
e-Faktura Ordinær kunde 3 kr
  Aktiv + 0 kr
  Student/Ung 0 kr
  Senior 0 kr
Brevgiro Med mottakers kontonummer 12 kr
  Porto etter postens takster kommer i tillegg  
     
Betaling utland Innenfor EU 200 kr
  Utenfor EU 200 kr
  Hasteoverføring i banken 500 kr
  Overføring i annen valuta 50 kr
  Betaling som oppfyller krav til SEPA 15 kr
  Betaling som ikke oppfyller krav til SEPA 0- 5.000 kr 50 kr
  Reklamasjon utført utenlandsbetaling 200 kr

Kontanttjenester i butikk
Tjenester Pris
Uttak/Innskudd av kontanter personkonto 10 kr
Uttak av kontanter bedriftskonto 10 kr
Innskudd av kontanter bedriftskonto 50 kr

Kjøp av Euro i minibanker
Kjøp av Euro i minibanker Pris
Kunder 45 kr
Ikke-kunder 125 kr

Sparing

Brukskonti
Konto Pris
Lønnskonto 0,00 %
Lønnskonto Aktiv 0,00 %
Ungdomskonto 0,00 %
Studentkonto 0,00 %
Seniorkonto 0,00 %
Reservekonto 0,00 %
Reservekonto Aktiv 0,00 %

Aasenkonto
Konto Intervall Pris
Aasenkonto
0 - 49.999 kr 0,35 %
50.000 - 299.999kr 0,65 %
300.000 - 999.999 kr

0,70%

Over 1 mill 1,00 %
Ingen begrensning i antall uttak
Rentesats av innestående gjelder fra første krone
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 19.desember 2022 ihht. utsendt varsel

Innherredskonto
Konto Intervall Pris
Innherredskonto
0 - 499.999 kr 1,85 %
500.000 - 999.999 kr 2,50 %
Over 1 mill 3,00 %
4 gebyrfrie uttak pr. år, 2 % av uttaksbeløp utover dette
Rentesats av innestående gjelde fra første krone
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 4.juli 2023 ihht. utsendt varsel

Barnekonto
Produkt Intervall Pris
Barnekonto Fra første krone 3,45 %

For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 4.juli 2023 ihht. utsendt varsel

BSU - Boligsparing for ungdom
Konto Pris
BSU ( tom 33år) 6,00 %
BSU (fom34år) 0,80 %
Maks innskudd pr.år er 27.500 kr.
Makssparebeløp totalter 300.000 kr eks.renter
20 % skattefradrag på årlig innskudd om du ikke eier bolig
Innskudd i BSU kan kun benyttes til boligformål
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 4.juli 2023 ihht. utsendt varsel

BSU +
Konto Pris
BSU + ( tom 33 år) 6,00 %
BSU + ( fom 34 år) 0,80 %
Ingen skattefradrag på BSU +
Gjelder sparing utover ordinær sparing i BSU
Etter fylte 34 år sperres konto for innskudd. Det legges da inn kreditrente for sparekonto. Maks sparebeløp pr. år er 27.500 kr og kr 300.000,- totalt. Innestående på konto har 2 mnd oppsigelsestid. Ved uttakmå du kontakte banken. Ved brudd på avtalen vilkonto flyttes over til ordinær sparekonto, med ordinær rente og videre sparing er ikke tillatt.
For eksisterende konti gjelder renteendringen fra og med 4.juli 2023 ihht. utsendt varsel

Depositumskonto
Konto Segment Pris
Depositumskonto 0,35 %
Kunde 800 kr
Ikke-kunde 1.500 kr
Vil ikke ligge tilgjengelig i nettbank hos partene
Ved oppsigelse skal oppsigelsesskjema sendes til banken, kontakt kundesenteret

Aksjehandel
Vi samarbeider med Norne Securities på aksjehandel. Se deres prisliste her.
Fondssparing
Vi samarbeider med Norne Securities på fondssparing. Se deres priser for fondssparing her.
Trygghetskonseptet
Konto Pris
Trygghetskonto - krever månedlig spareavtale 2,50 %

Trygghetskonseptet krever rådgivningssamtale i banken.  

Forsikring

Alle forsikringsprodukter
Vi samarbeider med Frende Forsikring og priser på våre forsikringer får du ved å be om tilbud i vår nettbutikk.

Bedrift og Landbruk

Kontoprodukter
Konto Pris
Kassekreditt 0,10 %
Skattetrekkskonto 0,05 %
Lag og Foreningskonto 0,10-0,20 %

Lån og kreditter
Produkt Pris
Bedriftslån annuitet Rente Ta kontakt
for vilkår
Termingebyr pr. mnd. 75 kr
Etableringsgebyr
(0,5 % av lånebeløp er utg. punktet)
3.950 kr
( under 2 mill.)
10.000 kr
( under 5 mill. )
Byggelån/ Kreditt BM Rente Ta kontakt
for vilkår
Provisjon av bevilgning, pr. kvartal 0,333 % - 1,000 %
Etableringsgebyr
(0,5 % av lånebeløp er utg. punktet)
5.000 - 50.000 kr
Kassekreditt Rente 9,45 %
Rentetillegg for utnyttelse
over 60% av ordinær bev.
2,00 %
Provisjon av bevilgning, pr. kvartal 0,333 % - 1,000 %
Årlig fornyelse av kassekreditt 1.000 kr
Etableringsgebyr Fra 3.950 kr
Garantier Årlig provisjon med kv.vis kapitalisering 2,0 % - 3,5 %
Etableringsgebyr 3.950 kr
Bankens behandling av mottatte krav
i utstedte garantier
2.500 kr
Terminutsettelse Pr. lån 500 kr
Avdragsfrihet Pr. lån 500 kr

Dagligbanktjenester
Tjenester Pris
Nettbank bedrift utland, pr. mnd. Pr. mnd. 100 kr
Nettbank bedrift integrert, pr. mnd. Pr. mnd. 250 kr
Sending/ henting fil i nettbank Integrert 5 kr
Nettbankbetaling 3 kr
Lønnsliste Pr. trans. 1,75 kr
Direkte remittering NETS Etablering I hht NETS gjeldende prisliste
Pr. mnd 75 kr
Pr. trans 1,5 kr
Connect2ERP(direkte bankintegrasjon) Etablering 500 kr
Pr. mnd 75 kr
Pr.trans 2,5 kr
OCR Etablering I hht NETS gjeldende prisliste
Pr. mnd 75 kr
Pr. trans 1,75 kr
Avtalegiro Etablering I hht NETS gjeldende prisliste
Pr. mnd 75 kr
Pr. trans 1,5 kr
eFaktura Etablering I hht NETS gjeldende prisliste
Pr. mnd 75 kr
Pr. trans 1,5 kr
Betalingsterminal Innløsning av
BankAxept oppgjør
pr. trans
0,20 kr
Transaksjonsbehandling,
brukerstedsabonnement
og øvrige tjenester
Sewww.bankaxept.no
Vipps Bedrift,
lag og foreninger
I hht Vipps gjeldende prisliste
VippsGO Butikk i App I hht Vipps gjeldende prisliste
Vipps Faktura Faktura til kunde i App I hht Vipps gjeldende prisliste

Spareprodukter

For priser og vilkår på sparing se under "Sparing".

Andre tjenester
Priser og vilkår
For gjeldende priser og vilkår se øvrige priser for PM

Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre banker på Finansportalen.