Sindre, Hege og Tore

Hvilke forsikringer bør bedriften din ha?

Forsikring spiller en viktig rolle i å sikre at bedrifter er i stand til å takle uforutsette hendelser, og opprettholde en sunn og produktiv arbeidsstyrke. Her tar vi en nærmere titt på noen av de mest generelle forsikringene din bedrift bør vurdere, for å beskytte bedriften og dine ansatte best mulig. Det er viktig å påpeke at det er veldig bransjespesifikt hvilke forsikringer en bedrift må, bør eller kan ha. 

Helseforsikring

Helseforsikring er et viktig gode for både bedriften og de ansatte. Ifølge Finans Norge ser vi at hele 89 prosent av avtalene på behandlingsforsikring er gjennom arbeidsgiver. Helseforsikring gir dine ansatte tilgang til medisinsk behandling, og reduserer dermed bedriftens økonomiske utgifter knyttet til helseproblemer. Ved å tilby dine ansatte en solid helseforsikring viser du som arbeidsgiver at du bryr deg om deres ve og vel, og at de ansatte verdsettes som verdifulle ressurser.

Les mer om helseforsikring her

Yrkesskadeforsikring

Yrkesskadeforsikring er spesielt relevant for bransjer som har høy risiko for skader eller ulykker på arbeidsplassen. Denne forsikringen dekker både behandling og erstatning til ansatte som blir skadet som følge av arbeidsrelaterte oppgaver. Det er viktig å huske på at yrkesskadeforsikring faktisk er pålagt i mange sektorer, og at det kan ha juridiske konsekvenser dersom bedriften din ikke har dette på plass i de aktuelle bransjene. 

Les mer om yrkesskadeforsikring her

Gruppelivsforsikring

Gruppelivsforsikring gir ansatte og deres familier økonomisk trygghet ved dødsfall. Dette produktet inkluderer blant annet utbetaling av forsikringssummer, som kan hjelpe de etterlatte med å takle økonomiske utfordringer som følger med tapet av en ansatt. Gruppelivsforsikring er et verdifullt gode for ansatte, og kan i mange tilfeller også være en faktor som tiltrekker seg, og holder på kvalifisert personale.

Les mer om gruppelivsforsikring her

Cyberforsikring

 

Cyberforsikring er et viktig for å beskytte bedriften din mot både økonomiske og omdømmemessige konsekvenser av et cyberangrep. I dagens digitale tidsalder ser vi at viktigheten av å ha cyberforsikring bare øker. Med stadig mer cyberkriminalitet verden rundt, er de aller fleste bedrifter sårbare for å bli rammet av denne typen angrep. En cyberforsikring vil kunne gi bedriften din trygghet mot disse truslene, ved at den dekker kostnader knyttet til all nødvendig gjenoppretting og oppbygging etter alle typer cyberangrep. 

 

Les mer om cyberforsikring her


Ulikheter mellom bransjer

Som vi skrev innledningsvis, er det betydelige variasjoner i forsikringsbehovet for bedrifter i ulike bransjer. Risikoen en teknologibedrift møter på, vil være helt annerledes enn de risikoene en tradisjonell produksjonsbedrift står overfor. Eksempelvis vil det være lovpålagt med yrkesskadeforsikring, bilansvarsforsikring og innskuddspensjoner for bedrifter som jobber med oppføring av bygninger og lignende. Mens bedrift- og produktansvarsforsikring samt prosjektforsikring, er forsikringer som er viktig å vurdere for dem som opererer i denne bransjen.


Det grunnleggende først

Forsikringer bør være en integrert del av alle bedrifters forretningsstrategier, og det er like viktig for små - som for store bedrifter - å ha dette på plass. De beskytter både bedriften og dine ansatte mot uforutsette hendelser, og kan bidra til å opprettholde en sunn og produktiv arbeidsstyrke. Til slutt: Først og fremst anbefaler vi alltid våre kunder å velge forsikringer som beskytter bedriftens mest verdifulle ressurser - nemlig de ansatte. 


Ta kontakt!

Gjennom vår samarbeidspartner, Frende Forsikring, kan vi tilby din bedrift de aller fleste, relevante forsikringer. Dersom dere ønsker nærmere råd og veiledning om hvilke forsikringer som er viktige for akkurat deres bedrift, avtal gjerne en time med en av våre dyktige bedriftsrådgivere!

 

Avtal møte med en rådgiver


Ta kontakt med oss i Aasen Sparebank

Vi er her for deg - i gode og andre dager