Valg innskytere 2

Resultat innskytervalg

Den 17.mars ble det avholdt innskytervalg i bankens lokaler på Åsen. Resultatet av valget er at følgende personer er valgt inn i Generalforsamlingen for perioden 2022-2026:

Medlemmer:

- Jo Martin Husby

- Evelyn Skjerne

- John Anders Bugdø Husby

- Marie Elisabeth Jonsson

Varamedlem:

- Terje Gaarden