Hege Reise Pass

Vurderer du å reise uten pass?

Det kan være risikabelt da reiseforsikringen din ikke dekker alle situasjoner.

Vurderer du å reise på ferie uten gyldig pass?

Dersom du har bestilt reise og ikke har gyldig pass dekker ikke reiseforsikringen din avbestilling av reisen.

Dette på grunn av at reiseforsikringen kun dekker avbestilling ved akutte og uforutsette hendelser. Mangel på gyldig reisedokumentasjon kan ikke defineres som verken en akutt eller en uforutsett hendelse.

Hendelser som oppstår på reise

Dersom du velger å reise på ferie uten gyldig pass, og havner i en situasjon hvor du må fremvise gyldig grense-ID (pass) gjelder ikke reiseforsikringen når du ikke har pass. Det vil derfor være en risiko knyttet til det å reise på ferie uten gyldig pass.

Forsikring

Har du spørsmål? Kontakt vårt forsikringsteam.