Besteforeldre

Spare til pensjon

Pensjon er det du skal leve av når du slutter å jobbe. Er du tidlig ute, og skaffer deg oversikt over hva du får utbetalt som pensjonist, har du mulighet til å påvirke egen pensjon. Husk at et aktivt valg kan utgjøre en stor forskjell.

Avtal møte med oss om pensjon

Slik kan du enkelt sjekke hva du vil få i pensjon

Pensjonspyramiden viser hvordan pensjonen din er bygget opp. Som pensjonist får du alderspensjon fra Folketrygden og tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Til sammen kan du forvente at dette vil utgjøre rundt 45-66 prosent av lønnen din. I tillegg til dette kommer eventuelt egen sparing.

Du kan enkelt sjekke hva du vil få i pensjon den dagen du slutter å jobbe ved å logge deg inn hos Norsk Pensjon med BankID.

Sjekk din pensjon

Vi gjør det enkelt for deg å spare selv

For at du enkelt skal komme i gang med fondssparing har vi satt sammen ferdige fondspakker. Du kan velge mellom ulike risikoprofiler, og du kan velge om du vil opprette fast sparing eller kun investere engangsbeløp. Hva som er riktig for deg avhenger av hva du sparer til, hvor lenge du ønsker å spare og hva slags risiko du er komfortabel med.

Ønsker du mer informasjon om fondssparing? Vi hjelper deg gjerne med å finne den beste løsningen for deg og din situasjon.

Avtal møte med en rådgiver her.

Pensjonspyramiden

Våre fondspakker

Forsiktig sparing

Du forventer:

 • Moderate svingninger
 • Lav risiko for tap
 • Stabil og langsom utvikling

Balansert sparing

Du forventer:

 • Bedre avkastning enn ved Forsiktig sparing
 • Begrenset risiko for tap
 • Moderat verdiutvikling

Offensiv sparing

Du forventer:

 • Høy avkastning over tid
 • Høyere risiko for tap
 • Verdiutviklingen vil stige

Bærekraftig sparing

Du forventer:

 • Langsiktig bærekraftig investering
 • Fokus på grønn energi og sirkulærøkonomi
 • Verdiutviklingen vil svinge

Pensjon kort forklart

Alderspensjon
Den pensjonen du får utbetalt når du blir pensjonist. Utbetalingen kan komme fra folketrygden, tjenestepensjon og/eller egen pensjonsordning.
AFP - avtalefestet pensjon

Man skiller mellom AFP i privat og i offentlig sektor. I privat sektor er AFP en livsvarig pensjonsordning du kan ta ut fra du fyller 62 år så lenge man oppfyller kravene som stilles. I offentlig sektor er AFP er førtidspensjonsordning, som forutsetter at du går av med pensjon helt eller delvis før du fyller 67 år.

Tjenestepensjon

Tjenestepensjon er en pensjonsordning der arbeidsgiver setter av en del av lønnen til pensjonssparing for de ansatte. Alle arbeidstakere både i privat og offentlig sektor har som hovedregel krav på tjenestepensjon. 

Hva er egen pensjonskonto?

Egen pensjonskonto innebærer at alle som er ansatt i privat sektor og som har innskuddspensjon får samlet pensjon som er oppspart fra tidligere. Pensjonen samles på din pensjonskonto i innskuddspensjonsordningen du har hos din nåværende arbeidsgiver. 

IPS - Individuell pensjonssparing

IPS er en ordning for egen pensjonssparing som er underlagt bestemte regler, og som gir skattefordel. Sparer du til pensjonen i fond og velger IPS, kan du spare inntil 15.000 kroner i året og få inntil kr. 3.300 kroner i skattefradrag. Skatt betaler du når du tar pengene ut. IPS er fritatt for formuesskatt. Pengene er bundet til pensjon og kan tas ut fra du fyller 62 år.

Aksjesparekonto

Ønsker du å spare mer til pensjon, uten å binde pengene til en viss alder, anbefaler vi sparing i Aksjesparekonto. 
Aksjesparekonto gjør aksje- og fondshandel mer gunstig for privatpersoner. Med aksjesparekonto kan du kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Innskutte beløp kan til enhver tid tas ut uten beskatning.

Ansatte Aasen Sparebank

Vi hjelper deg med å nå pensjonsdrømmen

Avtale et møte med en av våre rådgivere!