Kjærlighet hender

Tilbakemelding og klager

Vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene. Derfor er din tilbakemelding viktig for oss, slik at vi stadig kan forbedre oss. Takk for at du er vår kunde!

Ta kontakt med oss

Selv om vårt mål er å ha de mest fornøyde kundene, kan det likevel oppstå forhold som gjør at våre kunder ikke er fullt ut tilfreds. Dersom dette er tilfelle, ønsker vi gjerne å høre dine tilbakemeldinger.

1. Ring oss

Dersom du ikke er fornøyd med oss kan du ringe oss på tlf 74 08 63 00 eller ringe din personlige rådgiver. Din personlige rådgiver vil da prøve å ordne opp med en gang.

2. Send klage/tilbakemelding

Du kan benytte skjema for klage og tilbakemeldinger på denne siden for å sende oss en henvendelse. Når vi har mottatt den blir den behandlet så raskt som mulig!

3. Gå videre med din sak til finansklagenemnda

Om du skulle oppleve at din klage ikke fører frem i banken, kan du ta kontakt med Finansklagenemnda.

www.finkn.no

 

Dersom din klage gjelder forsikring, kredittkort, leasing eller andre produkter som banken har formidlet på vegne av en samarbeidspartner, vil du kanskje bli henvist til produktselskapet.