Slik sperrer du kortet ditt

  • Gå til hovedmenyen via ikonet nederst i høyre hjørne på forsiden
  • I hovedmenyen velger du "Kort"
  • Du finner også kortoversikten under snarveier midt på forsiden
  • Velg ønsket kort
  • Under bildet av kortet finner du knappen "Sperre kort"
  • Kortet kan sperres her