Pc

Automatisk eFaktura

Du må ta et valg innen 15. mai 2022.

Nå må du velge - alle fakturaer på eFaktura eller alle fakturaer på papir?

9 av 10 nordmenn synes det er best å få alle fakturaene rett i mobilbanken eller i nettbanken.

Fra 1. desember må du gi en generell aksept for «automatisk eFaktura» for å kunne motta fakturaer fra bedrifter som du tidligere ikke har mottatt eFaktura fra.
Man kan ikke lenger å inngå avtale mot den enkelte bedrift.

De enkeltavtalene du har i dag, blir med videre, men om du ikke har samtykket til automatisk eFaktura innen 15. mai 2022, vil disse bli stoppet, og du vil ikke lenger motta eFakturaer.

Dette gjør du enkelt i nettbanken.

  1. Gå til "Betalinger" i menyen
  2. Velg "eFaktura"
  3. Velg videre "Automatisk eFaktura"-fanen
  4. Klikk på "Automatisk eFaktura"

Anbefaler at du sjekker på at samtykke til automatisk eFaktura er på i nettbanken uansett.

 

Regnskapsfører

Betaler du eFaktura for noen andre?

Med den nye løsningen vil alle fakturaer bli sendt til den som er registrert som mottaker på fakturaen. Dersom du skal betale en eFaktura på vegne av noen andre, må den som egentlig er mottaker av eFakturaen avtale dette direkte med utsteder.

Si "JA TAKK" til alle eFaktura

Hvilke fordeler er det med å si JA TAKK?

  • Du slipper fakturagebyr med eFaktura
  • Det er ikke lenger nødvendig å inngå eFaktura-avtale med hver enkelt bedrift
  • Det er miljøvennlig å bruke mindre papir
  • Nå kommer også første regning på eFaktura - ikke tidligere der du fikk første regning på papir

Spørsmål og svar

Kan jeg fortsatt ha Avtalegiro og eFaktura på samme faktura?
Ja, du kan fortsatt ha kombinasjonen eFaktura og AvtaleGiro. Dette vil fungere akkurat som før, ved at fakturaen automatisk blir trukket på avtalt dato.

Hvis du har en kombinasjon av eFaktura og AvtaleGiro og det er en annen person som betaler denne for deg, vil AvtaleGiroen bli trukket fra konto akkurat som i dag. Det er imidlertid bare du som står som mottaker av eFakturaen som vil se fakturadetaljene i nettbanken/mobilbanken, med mindre du gir fullmakt til at den andre skal kunne se fakturaen.
Hva skjer hvis jeg ikke velger "Automatisk eFaktura"?
Inntil videre beholder du de eFakturaene du har i dag, men etter 1. desember 2021 må du ha samtykket til "Automatisk eFaktura" hvis du ønsker å motta eFaktura fra nye betalingsmottakere.

Hvis du ikke takker "Automatisk eFaktura" vil alle tidligere inngåtte avtaler på sikt bli slettet. Du vil ikke få noen eFakturaer lenger, alle fakturaer vil da komme på papir i posten.
Hva skjer med eFakturaene jeg har fra før?
Alle eFakturaavtaler du har fra tidligere vil følge med videre hvis du samtykker til "Automatisk eFaktura".
Hvordan får bedriften eFaktura-opplysninger om meg?
Bedrifter som ønsker å sende deg eFaktura finner deg basert på opplysninger som meldes inn til eFaktura-tjenesten når du aksepterer "Automatisk eFaktura" (e-post, mobil, adresse og fødselsnummer for de som kan behandle dette). Det er derfor viktig at du har oppdaterte kontaktopplysninger i nettbanken.
Kan hvem som helst sende meg eFaktura?

Nei, er det en enkelt bedrift du ikke ønsker å motta eFaktura fra, kan du kontakte oss så skal vi reservere deg fra bedriften.

Kontakt oss her