Bærekraftig samfunn

Bærekraftige investeringer

Vår samarbeidspartner Norne Securities har nå gjort det enklere for deg å ta et grønnere valg.

Nå har det blitt enklere å velge bærekraftig

Kilde: Norne Securities

Vår samarbeidspartner Norne Securities har nå gjort det enklere for våre kunder å ta et grønnere valg. dette har de gjort gjennom merking av sine fond.

Når du er innlogget på Norne sine fondsportal kan du se følgende:

Bærekraftsrating:

Norne Securities kategoriserer fondene i sin fondsportal med 1 til 5 globuser.

Globusene representerer fondets ESG risiko, og er ment til å gi deg en objektiv og troverdig måte å evaluere din sparing opp mot bærekraftsutfordringene som finnes i samfunnet. Ratingen på selskapsnivå er utført av Substainanalytics.

5 globuser gis til fond som er blant de beste 10% i sin fondskategori som definert av Morningstar.

1 globus gis til de 10% svakeste.

Rangeringen baserer seg på siste 12 måneder med forvaltning i fondet, der siste periodene vektes høyest.

Ettersom kategoriseringen er basert på sammenligninger mellom relativt like fond, ligger det en ytterligere begrensning på at fond innenfor kategorier med generelt høy ESG-risiko ikke kan få mer enn 3 globuser.

En del fond har ikke kategorisering - dette skyldes at en for lav andel av underliggende selskaper (<67%) per nå ikke er kategorisert)

 

Karbon-rating:

I Nornes fondsportal er fondene kategorisert med blad. Bladet representerer fondets Karbon-risiko, og er ment å fange opp hvor godt selskapene og fondene er tilpasset i en overgang til en lav-karbon økonomi, gjennom å begrense drivgassutslipp og utvikle grønne løsninger.

Karbon-rating skal gjør det enkelere for deg som kunde å vurdere karbonrisikoen i egne investeringer. Det ene bladet fanger opp i seg analyse av 70 underliggende karbon-indikatorer, som for eksempel bruk av fossile brennstoff, carbon-intensitet, grønn teknologi og gjenbruk av driftsmidler.

En fondsportefølje tildelt et blad eier typiske selskaper med lave karbonutslipp eller reduserer karbon-utslipp i tråd med Paris-avtalen.

Avatar

Spørsmål? Avtal møte med oss.