Jordklode i hender - Canva

Bærekraft

Vi i Aasen Sparebank jobber aktiv med bærekraft i vår arbeidshverdag.

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.

Vi har valgt ut følgende områder i FNs bærekraftsmål som vi har hovedfokus på:

  • Bærekraftsmål nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
  • Bærekraftsmål nr. 11: Bærekraftige byer og samfunn
  • Bærekraftsmål nr. 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Vi i Aasen Sparebank ble i oktober 2021 miljøfyrtårnsertifisert.

Miljøfyrtårn