Bedrift

Innskuddspensjon

Bedrifter med mer enn én ansatt er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattegode, samt et konkurransefortrinn for å tiltrekke seg de beste jobbkandidatene.

Avtal møte med oss

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon går ut på at bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Innbetalingene og avkastningen på pensjonskapitalen, utgjør den ansattes pensjon.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er innskuddsordningens lovpålagte del. Dersom bedriften plikter å ha tjenestepensjonsordning, skal alle arbeidstakere som har fylt 13 år, uavhengig av stillingsandel, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag. Pensjonsordningen må senest opprettes innen seks måneder etter at plikten til å etablere en pensjonsordning inntrådte.

Videre er følgende lovpålagt:

  • Bedriften skal spare minimum 2% av den ansattes bruttolønn, fra første lønnskrone og opp til 12 G, til pensjon
  • Pensjonsordningen skal inkludere innskuddsfritak. Det er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren overtar sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør.

Bedriften kan velge å tilby sine ansatte en bedre pensjonsordning enn det som er lovpålagt ved å utvide sparesatsene:

  • Inntil 7 % av lønn opptil 12G
  • I tillegg kan bedriften spare inntil 18,1% av lønn mellom 7,1 G og 12 G.

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Per Arne Nessemo

Spørsmål? Ta kontakt med Per Arne

Ring Per Arne på telefon 46 12 01 43