Innskuddspensjon

Den vanligste pensjonssparingen for dine ansatte.

Avtal møte med oss
Bedrift

Pensjon fra første krone

Lovendring fra 1.januar 2022
Forslaget om innføring av pensjon fra første krone fra 2023 fikk et klart flertall ved forrige stortingsperiode. Endringen er nå fremskyndet, og innført allerede fra 1. januar 2022. Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år, og arbeidsgivere plikter å gjennomføre endringene fra nyttår frem til 1. juli.

Benytt Bedriftsdialogen!
Lovendringen vil gi de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Dersom bedriften ønsker det, kan endringene gjøres i Bedriftsdialogen. Velg endre innskuddsplan under meny, og si ja til innskudd fra første krone.

Logg inn i Bedriftsdialogen her

For ytterligere informasjon kan du besøke Nordea Liv sin nettside.

Hva er innskuddspensjon?

Innskuddspensjon går ut på at bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Innbetalingene og avkastningen på pensjonskapitalen, utgjør den ansattes pensjon.

Dersom bedriften plikter å ha tjenestepensjonsordning skal alle arbeidstakere som har fylt 13 år, uavhengig av stillingsandel, meldes inn med virkning fra første arbeidsdag.

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) er innskuddsordningens lovpålagte del. Bedriften skal spare minimum 2% av den ansattes bruttolønn, fra første lønnskrone og opp til 12G. Pensjonsordningen skal også inkludere et innkuddsfritak. Dette er en forsikring som betyr at pensjonsleverandøren tar over sparingen hvis en ansatt blir arbeidsufør. 

Bedriften kan velge å tilby sine ansatte en bedre pensjonsordning enn der som er lovpålagt ved å utvide sparesatsene:

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan dere spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G

Stadig viktigere som ansattgode

Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

 

Les mer om våre investeringsprofiler her

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Torgrim

Spørsmål? Ta kontakt med Torgrim

Ring Torgrim på telefon 46 82 74 13