LBA kredittkort business

Overblikk gir deg full kontroll over alle utlegg i bedriften

Overblikk er en enkel og oversiktlig løsning som gir deg kontroll på samtlige av bedriftens kort og utlegg. LOKALBANK Bedrift er et kredittkort med bedriftsansvar. Det betyr at dine ansatte slipper å legge ut for bedriftens utlegg.

Hva er overblikk?

Overblikk er en portal hvor du som styrer økonomien i en liten eller mellomstor bedrift enkelt kan få oversikt over bedriftens kort og utlegg. Portalen bidrar til forenklet utleggshåndtering både for den økonomiansvarlige og for kortholderne.

 

Slik kommer du i gang

  1. Søk om LOKALBANK Bedrift her
    LOKALBANK Bedrift er et fleksibelt kredittkort med bedriftsansvar som gir de ansatte og bedriften handlefrihet og full kontroll over utgiftene. Kun den/de som er signaturberettiget/prokurist for firmaet kan bestille kort med bedriftsansvar.
  2. Registrer bedriften i Overblikk her
    Kredittkortsøknaden fra steg 1 må være godkjent før bedriften kan starte registreringen.
    Det er mulig å registrere bedriften først ca. 24 timer etter at kredittkortet er innvilget. Du vil motta en e-post fra oss når du kan starte registreringen for din bedrift. 

 I registreringen må en kundeerklæring fylles ut, hvor det må oppgis en del informasjon om bedriften og deres bruk av banken.

Den første registreringen må gjøres av en person som er signaturberettiget eller prokurist i bedriften. Signaturberettiget kan utnevne en annen administrator dersom vedkommende ikke ønsker å håndtere administrasjonen av kortene selv.

Ansatte Aasen Sparebank

Har du spørsmål?

Avtale et møte med en av våre rådgivere.