Reklamasjon i forbindelse med Flyr

Har du forhåndsbetalt for en vare eller tjeneste hos et selskap som er begjæret konkurs kan du opprette en reklamasjonssak for å få beløpet refundert.

 

I tilfellet med Flyr gjelder reklamasjonssaken kun beløpet du har betalt for flybillettene. Reiseforsikringen i ditt kredittkort omfatter ikke konkurs.

Har du bestilt en pakkereise, må du ta kontakt med reisearrangøren for å ombooke reisen.

 

Opprett reklamasjonssak her.

Bilde bedrift 533x400

Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokalt næringsliv.

Aasen Sparebanks Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næringsvirksomhet innenfor bankens markedsområde.

Aasen Sparebanks Næringsfond gjelder både nye og eksisterende næringsaktører, herunder forskning/utvikling og prosjekt som driver næringsutvikling.

Kapitalen utgjør et avsatt beløp av bankens årlige overskudd, fastsatt av bankens Generalforsamling. Årlige midler tildeles på bakgrunn av løpende tips, søknader eller forespørsler og tildeles gjennom hele året av bankens administrasjon og evt. gaveutvalg.Søknad/forespørsel kan sendes til marked@aasen-sparebank.no med følgende innhold

  • Begrunnelse for søknaden
  • Redegjørelse for virksomhet
  • Planer det søker midler til
  • Evt. budsjett