Stiklestad museumsområdet

Bankens gavetildelinger

En del av Aasen Sparebank sitt overskudd gis årlig tilbake til lokalsamfunnet i form av gavetildeling, talentstipend og næringsfond.

Bankens tildelinger

Bilde lag og foreninger 1279x959

Gavetildeling

Aasen Sparebank deler ut gaver hvert år. Neste søknadsfrist er i 2023.

Bilde talentstipend 2019 639x477

Talentstipend

Aasen Sparebank ønsker å bidra til at lokale talenter når sine mål. Vi deler derfor ut talentstipend hvert år.

Bilde bedrift 533x400

Næringsfond

Aasen Sparebank kan bidra med kapital for å fremme innovasjon og utvikling av lokal næring.