Eier du egenkapitalbevis og ønsker å benytte tegningsrettene dine?

Da finner du  nyttig informasjon om hva du må gjøre på denne siden.

Tegn egenkapitalbevis her
Eier EK-bevis og ønsker å benytte tegningsretter

Slik går du frem dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne egenkapitalbevis

Spørsmål

1. Avklar hvor mange tegningsretter du har

Denne informasjonen finner du i brevet du har mottatt fra banken eller i VPS.

Kommunikasjon

2. Bestem antall tegningsretter du ønsker å tegne

Dette tallet kan være basert på antall tegningsretter du har. Alternativt høyere eller lavere.

PC

3. Lever tegning online

Tegning gjøres via online tegningsportal hos Norne Securities.

Mynter

4. Betaling og levering

Norne Securities vil belaste bankkontoen oppgitt i forbindelse med tegning rundt 01.desember 2022. 

Eksisterende eiere av egenkapitalbevis har rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis

Tildeling av tegningsretter skjer automatisk

Du får tildelt ca. 0,7 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis i Aasen Sparebank du var registrert som eier av hos Euronext Securities Oslo (ESO) per utløpet av 28. september 2022, slik det fremkom i bankens egenkapitalbevisregister i ESO per utløpet av 30. september 2022  (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett).

 

Rett til tegning og tegningskurs

Én tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Aasen Sparebank for NOK 106.

 

Tegningsperiode

14. november 2022 klokken 09:00 – 28. november 2022 klokken 16:30 norsk tid.

 

Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til (overtegning)

Du kan tegne deg for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til. Hvorvidt du får tildelt flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til, og i så tilfelle hvor mange flere egenkapitalbevis du får tildelt, avhenger av totalt antall tegningsretter som ikke blir benyttet og graden av overtegning blant andre tegnere med tegningsretter. Det gis ingen garanti for at tegnede nye egenkapitalbevis uten tilhørende tegningsretter vil bli tildelt på bakgrunn av overtegning. Ved kjøp av tegningsretter er man garantert tildeling.

 

Kjøp og salg av tegningsretter

Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto før 14. november 2022, og vil være tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo i perioden fra 14. november 2022 klokken 09:00 til 22. november 2022 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du ønsker at Norne Securities skal bistå med kjøp eller salg av tegningsretter må du opprette avtale om aksjehandel hos Norne Securities.

 

Bli kunde og opprett avtale om aksjehandel her.

 

Tegningsrettene må benyttes innen utløpet av tegningsperioden

Uavhengig av om du har fått tildelt tegningsretter som eksisterende egenkapitalbeviseier eller kjøpt tegningsretter, må du levere inn en gyldig tegning innen utløpet av tegningsperioden dersom du ønsker å benytte deg av tegningsrettene.

 

Ansatte utenfor bygg på Levanger

Din fortrinnsrett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i Aasen Sparebank har en økonomisk verdi forutsatt at egenkapitalbeviskursen i markedet overstiger tegningskursen. For at du ikke skal gå glipp av denne verdien, må du enten:

  • Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis innen 28.november 2022 kl. 16:30 norsk tid, eller;
  • Selge tegningsrettene dine via Euronext Growth Oslo innen 22. november 2022 kl. 16:30 norsk tid.
  • Merk at dersom du ikke ønsker å benytte alle tegningsrettene dine kan du kombinere alternativ 1 og 2 ovenfor ved å selge det antall tegningsretter du selv ikke vil benytte til tegning.

Kontaktpersoner i Norne Securities:

Aksjemegler

Jaspal Virdee

Tlf. 55 55 91 64

Send e-post

Aksjemegler

Trond J. Gaupholm

Tlf. 55 55 91 64

Send e-post

Investment banking

Morten Pettersen

Tlf. 98 64 45 09

Send e-post

Investment banking

Frida Sødal

Tlf. 90 72 43 95

Send e-post

Investment banking

Øyvind Fallmyr

Tlf. 47 31 56 63

Send e-post