Emisjon i Aasen Sparebank

På denne siden finner du viktig informasjon  om fortrinnsrettsemisjonen i Aasen Sparebank.

Tegn egenkapitalbevis
Aasen Sparebank

Velg det som passer for deg:

Eier EK-bevis og ønsker å benytte tegningsretter

Jeg har egenkapitalbevis og ønsker å benytte tegningsrettene mine

Eier EK-bevis og ønsker å selge tegningsretter

Jeg har egenkapitalbevis, men ønsker å selge tegningsrettene mine

Ny eier

Jeg har ingen egenkapitalbevis, men ønsker å kjøpe egenkapitalbevis

Tidslinje emisjon

Fakta om emisjonen

  • Garantert fortrinnsrettsemisjon på NOK 75 millioner
  • Eiere per 28.09.2022 får tildelt 0,7 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis de eier i Aasen Sparebank
  • En tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i Aasen Sparebank for NOK 106

Spørsmål og svar om fortrinnsrettsemisjonen

Hva er en emisjon

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital i virksomheten. Dette gjøres ved at selskapet mot innskudd i penger utsteder nye aksjer eller egenkapitalbevis til de som allerede eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer eller egenkapitalbevis i selskapet fra før.

Hva er et egenkapitalbevis

Et egenkapitalbevis er et egenkapitalinstrument utviklet av sparebanknæringen. De første egenkapitalbevisene ble introdusert i 1988, og i dag har 55 sparebanker utstedt egenkapitalbevis. Av disse er 28 notert på Oslo Børs eller Euronext Growth Oslo. Egenkapitalbevis har klare likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens organer. Hovedprinsippet er at overskuddet fordeles forholdsmessig etter egenkapitalbevisenes eierandel og institusjonens øvrige kapital.

Hva er en tegningsrett

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i en emisjon i et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I emisjonen vil hver tegningsrett du eier ved utløpet av tegningsperioden gi deg rett til å tegne og få tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du tegner deg for nye egenkapitalbevis enten ved å sende inn en tegningsblankett eller ved å benytte Norne Securities sin elektroniske tegningslink.

Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?

Alle egenkapitalbeviseiere i Aasen Sparebank per utløpet av 28. september 2022, som var registrert som dette i ESO per utløpet av 30. september 2022, tildeles automatisk tegningsretter. Du får tildelt ca. 0,7 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du var registrert som eier av i ESO (rundet ned til nærmeste hele tegningsrett). Du kan også kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 14. november 2022 klokken 09:00 til 22. november 2022 klokken 16:30 norsk tid. Én tegningsrett gir deg rett til å tegne et nytt egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

Vil tegningsrettene jeg får tildelt eller kjøpt automatisk føre til at jeg tegner meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye egenkapitalbevis må du enten sende inn en tegningsblankett eller benytte Norne Securities sin elektroniske tegningslink som er tilgjengelig for norske statsborgere og bedrifter, slik at tegningen mottas av Aasen Sparebank eller Norne Securities innen 28. november 2022 klokken 16:30 norsk tid.

Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til emisjonen?

Tegningsrettene vil slettes ved utløpet av tegningsperioden 28. november 2022 klokken 16:30 norsk tid. Dersom du verken har tegnet deg for egenkapitalbevis innen 28. november 2022 klokken 16:30 norsk tid eller solgt tegningsrettene dine innen 22. november 2022 klokken 16:30 norsk tid, vil tegningsrettene være verdiløse og bortfalle uten kompensasjon.

Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene?

Fra 14. november 2022 klokken 09:00 til 22. november  2022 klokken 16:30 norsk tid vil tegningsrettene være tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte Norne Securities.

Når kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegningsrettene vil bli overført til din VPS-konto innen 14. november 2022. Tegningsperioden er fra 14. november 2022 klokken 09:00 til 28. november 2022 klokken 16:30.

Hvordan kan jeg tegne meg for nye egenkapitalbevis i emisjonen?

Tegning gjøres via online tegningsportal hos Norne Securities. Du vil finne link til tegningsportalen på nettsidene til Aasen Sparebank (www.aasen-sparebank.no) eller Norne Securities (www.norne.no). Det vil også være mulig å foreta tegning via tegningsblankett som sendes inn til Aasen Sparebank eller Norne Securities per post eller e-post.

Kan jeg tegne meg for flere tegningsretter enn jeg har tegningsretter til?

Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall egenkapitalbevis som dekkes av de tegningsrettene du har registrert på din VPS-konto ved utløpet av tegningsperioden. Du kan kjøpe flere tegningsretter på Euronext Growth Oslo gjennom Norne Securities. Disse gir deg rett til å tegne deg for ytterligere ett egenkapitalbevis per kjøpte tegningsrett. Siste frist for å kjøpe tegningsretter er 22. november 2022 klokken 16:30 norsk tid.

Kan jeg tegne meg for færre egenkapitalbevis enn jeg har tegningsretter til?

Ja, det er fullt mulig. Tegningsrettene har normalt en økonomisk verdi dersom tegningskursen er lavere enn egenkapitalbeviskursen i markedet. I så tilfelle bør du selge de tegningsrettene du ikke benytter innen 22. november 2022 klokken 16:30 norsk tid.

Hvordan levere tegningsblankett for mindreårige?

Dersom du skal levere tegningsblankett for mindreårige må denne fylles ut manuelt.

Du finner tegningsblanketten her

Tegningsblanketten kan leveres personlig i banken eller sendes på e-post til info@aasen-sparebank.no

Kan bedrifter tegne egenkapitalbevis?

Ja, bedrifter kan tegne egenkapitalbevis. Bedrifter som skal tegne egenkapitalbevis i emisjonen må ha en LEI-kode. Dersom bedriften ikke har en LEI-kode må dette opprettes.

Opprett LEI-kode her

Det å opprette en LEI-kode koster kr 999,-.

Det tar et par virkedager å få opprettet en LEI-kode.

 

Kontaktpersoner i Norne Securities:

Aksjemegler

Jaspal Virdee

Tlf. 55 55 91 64

Send e-post

Aksjemegler

Trond J. Gaupholm

Tlf. 55 55 91 64

Send e-post

Investment banking

Morten Pettersen

Tlf. 98 64 45 09

Send e-post

Investment banking

Frida Sødal

Tlf. 90 72 43 95

Send e-post

Investment banking

Øyvind Fallmyr

Tlf. 47 31 56 63

Send e-post